Kapiteni dhe portieri i Vllaznisë surprizojnë fëmijët e ekipit “Bashkimi”…

0
100

-𝙁𝘼𝙉𝙏𝘼𝙎𝙏𝙄𝙆𝙀:-𝑵𝒆 𝒆𝒌𝒊𝒑𝒊𝒏 𝒕𝒐𝒏𝒆 𝒊𝒔𝒉𝒕𝒆 𝒏𝒋𝒆 𝒏𝒂𝒕𝒆 𝒆 𝒗𝒆𝒄𝒂𝒏𝒕𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒕𝒆 𝒈𝒋𝒊𝒕𝒉𝒆 𝒇𝒆𝒎𝒊𝒋𝒆𝒕 .𝑲𝒖 𝒆𝒓𝒅𝒉𝒆𝒏 𝒅𝒉𝒆 𝒏𝒂 𝒕𝒂𝒌𝒖𝒂𝒏 𝒅𝒚 𝒍𝒐𝒋𝒕𝒂𝒓𝒆𝒕 𝒌𝒓𝒚𝒆𝒔𝒐𝒓 𝒕𝒆 𝒆𝒌𝒊𝒑𝒊𝒕 𝑲𝑭 𝑽𝑳𝑳𝑨𝒁𝑵𝑰𝑨❤️💙
👑𝑲𝒂𝒑𝒊𝒕𝒆𝒏𝒊:𝑬𝒓𝒅𝒆𝒏𝒊𝒔 𝑮𝑼𝑹𝑰𝑺𝑯𝑻𝑨
👑𝑷𝒐𝒓𝒕𝒋𝒆𝒓𝒊 :𝑩𝒐𝒋𝒂𝒏 𝒁𝑶𝑮𝑶𝑽𝑰𝑪

🔊-𝑻𝒆 𝒅𝒚 𝒍𝒐𝒋𝒕𝒂𝒓𝒆𝒕 𝒇𝒐𝒍𝒆𝒏 𝒅𝒉𝒆 𝒏𝒂 𝒅𝒉𝒂𝒏𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒂 𝒌𝒆𝒔𝒉𝒊𝒍𝒍𝒂 𝒔𝒉𝒖𝒎𝒆 𝒕𝒆 𝒗𝒍𝒆𝒇𝒔𝒉𝒎𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒕𝒆 𝒂𝒓𝒅𝒉𝒎𝒆𝒏 𝒕𝒐𝒏𝒆 .

🤝📸-𝑰 𝒕𝒂𝒌𝒖𝒂𝒎 𝒅𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒎𝒆 𝒇𝒐𝒕𝒐 𝒅𝒉𝒆 𝒅𝒐 𝒋𝒆𝒏𝒆 𝒔𝒉𝒆𝒎𝒃𝒖𝒍𝒍𝒊 𝒎𝒆 𝒊 𝒎𝒊𝒓𝒆 𝒒𝒆 𝒇𝒆𝒎𝒊𝒋𝒆𝒕 𝒕𝒐𝒏𝒆 𝒕𝒆 𝒏𝒅𝒋𝒆𝒌𝒊𝒏 𝒒𝒆 𝒏𝒆 𝒕𝒆 𝒂𝒓𝒅𝒉𝒎𝒆𝒏 𝒕𝒆 𝒃𝒆𝒉𝒆𝒏 𝒕𝒆 𝒆𝒅𝒖𝒌𝒖𝒂𝒓 𝒅𝒉𝒆 𝒑𝒔𝒆 𝒋𝒐 𝒕𝒆 𝒍𝒖𝒂𝒋𝒏 𝒏𝒋𝒆 𝒅𝒊𝒕𝒆 𝒑𝒆𝒓 𝒆𝒌𝒊𝒑𝒊𝒏 𝒆 𝒛𝒆𝒎𝒓𝒆𝒔 𝑲𝑭 𝑽𝑳𝑳𝑨𝒁𝑵𝑰𝑨 .

❤️-𝑭𝒂𝒍𝒆𝒎𝒊𝒏𝒅𝒆𝒓𝒊𝒕 𝒔𝒉𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒉𝒆 𝒖𝒓𝒐𝒋𝒎𝒆 𝒎𝒃𝒂𝒓𝒆𝒔𝒊 𝒑𝒆𝒓 𝒕𝒆 𝒅𝒚 𝒍𝒐𝒋𝒕𝒂𝒓𝒆𝒕 𝒒𝒆 𝒎𝒆 𝒎𝒐𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒆 𝒆 𝒕𝒚𝒓𝒆 𝒏𝒂 𝒃𝒆𝒏𝒆 𝒕𝒆 𝒏𝒅𝒊𝒉𝒆𝒎𝒊 𝒕𝒆 𝒍𝒖𝒎𝒕𝒖𝒓 𝒏𝒆 𝒔𝒉𝒑𝒊𝒓𝒕 𝒕𝒆 𝒈𝒋𝒊𝒕𝒉𝒆 𝒇𝒆𝒎𝒊𝒋𝒆𝒕 𝒅𝒉𝒆 𝒋𝒖 𝒖𝒓𝒐𝒋𝒎𝒆 𝒔𝒉𝒖𝒎𝒆 𝑺𝑼𝑲𝑺𝑬𝑺𝑬🤲❤️
-𝑫𝑨𝑻𝑬:03/𝑮𝑼𝑺𝑯𝑻/2022

(KF Bashkimi)

PËRGJIGJU