1400 ha tokë nën ujë, ja si paraqitet situata në bashkinë e Shkodres…

0
29

Situata ne Bashkine Shkoder, ne oren 08.00 te dates 24.01.2023 paraqitet si me poshte:
Niveli i lumit Drin (hidrometri ura e Bahçallekut) shenon kuoten 6.10 ka rritje me 5 cm me oren 18.00 te dates 23.01.2023 ( kuota max 7.50 m)

Niveli i Liqenit ( hidrometri ura e Bunes) shenon 8.55 m ka rritje prej 5 cm me oren 18.00 te dates 23.01.2023 ( kuota max 8.70 m ).
Siperfaqja totale e permbytur ne Bashkine Shkoder eshte 1400 Ha, e pandryshuar me oren 18.00 te dates 23.01.2023.

Njesia Administrative Ana e Malit 1300 Ha e permbytur.
Rruga e Obotit ka prezence uji 75 cm, e pa ndryshuar me oren 18.00 e dates 23.01.2023
Ujesjellesi Oblika 1 eshte jashte funksionit.
Ka prezence uji ne oborre ne 15 banesa te fshatit Obot
Ne rrugen e Obotit po operojne dy mjete te kalueshmerise se larte se bashku me 7 forca te ushtrise.

Njesia Administrative Dajç 100 Ha toke bujqesore .
Ne vendin e quajtur Urrelat e Shirqit , rruga Shirq-Darragjat ka prezence uji ne rruge 10 cm, rruga eshte e kalueshme, ka ulje te nivelit prej 30 cm.

Grupet e EC te Bashkise Shkoder jane ne monitorim te vazhdueshem te situates.

PËRGJIGJU