Shtohen shkarkimet në Hece, Vau Dejes me 1150 metër kub në sekond…

0
132

🟢 PËRDITËSIM I SITUATËS (05.02.2021, ora 08:00)

👉𝙎𝙞𝙩𝙪𝙖𝙩𝙖 𝙖𝙠𝙩𝙪𝙖𝙡𝙚 𝙣ë 𝙠𝙖𝙨𝙙𝙖𝙠ë𝙣 𝙚 𝙡𝙪𝙢𝙞𝙩 𝘿𝙧𝙞𝙣, 𝙥𝙖𝙧𝙖𝙦𝙞𝙩𝙚𝙩:

👉 Prurjet natyrore në kaskadë janë 800 m3/s.

👉Shkarkimet nga prodhimi dhe portat e shkarkimit janë :

  • Hec Fierzë – 230 m3/s nga prodhimi, 300 m3/s shkarkime nga portat.
  • Hec Koman – 690 m3/s nga prodhimi, 0 m3/s shkarkime nga portat.
  • Hec Vau Dejës – 450 m3/s nga prodhimi, 700 m3/s shkarkime nga portat

👉 Nivelet në liqenet e Kaskadës së Drinit janë:

  • Hec Fierzë 292.81 mmnd, ( kuota max. 296 mmnd)
  • Hec Koman 173.68 mmnd, ( kuota max. 175.5 mmnd)
  • Hec Vau i Dejës 74.26 mmnd ( kuota max. 76 mmnd)

👉Prodhimi në të tre Hec-et është :

  • Hec Fierzë, 4829 MWh (ditor)
  • Hec Koman, 12.358 MWh (ditor)
  • Hec Vau Dejës, 4.320 MWh (ditor)

👉Prodhimi total plotëson të gjithë kërkesën për energji elektrike të konsumit për vendin.

🟢Për çdo ndryshim të dhënash, Korporata Elektroenergjitike do të mbajë të informuar në mënyrë transparente opinionin publik si dhe autoritetet përgjegjëse.

PËRGJIGJU